Sonoma Förvaltning AB

Västra Götalands län

Information

Sonoma Förvaltning AB hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Bollebygd som är den kommunen där Sonoma Förvaltning AB finns. I Bollebygd så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Sonoma Förvaltning AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Sonoma Förvaltning AB har haft sedan 2001-05-05. Sonoma Förvaltning AB har funnits sedan och 2001-05-05 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Sonoma Förvaltning AB så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 070-8285827.

Bollebygd arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Sonoma Förvaltning AB Privat, ej börsnoterat.

Sonoma Förvaltning AB har idag 556599-7011 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Askerdal, Leif Micael -Parnell, Johan Charles Urban är den som för stunden ansvarar för Sonoma Förvaltning AB

Bolaget skall bedriva ägande och förvaltning av fastigheter direkt eller indirekt genom dotterbolag, handel och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

I Sonoma Förvaltning AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Parnell, Johan Charles Urban som är född 1967 och har titeln VD, Parnell, Johan Charles Urban som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Askerdal, Leif Micael som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Nord, Leif Per Yngve som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Parnell, Stig Göran som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Beckman, Minna Kristiina som är född 1967 och har titeln SuppleantStrigén, Lars Anders som är född 1963 och har titeln Revisor, Stratego Revision AB som är född och har titeln Revisor, .